Leveringsvoorwaarden

Ik schrijft de composities en arrangementen uitsluitend in opdracht.
 De rechten blijven bij de oorspronkelijke rechthebbenden. Ik behoud het recht om een bepaald muziekstuk ook voor andere orkesten opnieuw te arrangeren. U bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor het afdragen van Bumarechten bij de uitvoering van het arrangement. Ik lever een directiepartij en individuele partijen voor ieder instrument in bladmuziek of, wanneer gewenst, in PDF. Ik besteed de grootst mogelijke zorg aan de lay-out en leesbaarheid van de geschreven muziek en maakt gebruik van FINALE.

Met de levering wordt tevens een factuur meegestuurd. De betalingstermijn is veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum.

Met het plaatsen van een compositie/arrangeeropdracht verklaart u akkoord te gaan met bovenstaande leveringsvoorwaarden.